วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 17 ต.ค. 2564 19:35 น.    เข้าชม 61

          ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านลุวง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ร้อยโท ธีรภัทร์ สาสูงเนิน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4206 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสาย บ้านลุวง-บ้านไร่ หมู่ที่ 4 และอาคารอเนกประสงค์ บ้านลุวง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น