วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วย

 26 ก.พ. 2563 09:59 น.    เข้าชม 49

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎร ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ขณะเดินทางด้วยรถยนต์กระบะหุ้มเกราะกลับจากการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เหตุเกิดบริเวณศาลาทวด ถนนชาญนุเคราะห์ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1. เด็กชายธนกฤต แก้วเกาะสะบ้า เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. นายเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย 3. นายหมู่ใหญ่ สมจิตร กัลยาลอง 4. นายหมู่ใหญ่ ขะสมาน ขะเรมะนัน 5. สมาชิก สิรวัฒน์ นาคะสุวรรณ 6.นายนรินทร์ แก้วเกาะสะบ้า 7.นางสาวสุดารัตน์ พัฒทะกุล 8.นางสาวเมษะมาลย์ ติ้งประสม 9.เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเกาะสะบ้า และ10.เด็กหญิงอัชมา มุเจะโดะ ทั้ง 9 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ความคิดเห็น