วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19

 27 พ.ค. 2563 09:56 น.    เข้าชม 323

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาปือซา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงลงพื้นที่สำรวจผลการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้ตามกำหนด โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด- 19 ทั้ง 4 ฟาร์ม ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

          สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ดำเนินการบนพื้นที่ 15 ไร่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน 23% จุดเด่นของฟาร์มคือมีการปลูกพืชผักหมุนเวียนพืชไร่เศรษฐกิจและไม้ผลตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และฤดูกาล, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาปือซา ดำเนินการบนพื้นที่ 20 ไร่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน 32% จุดเด่นของฟาร์มคือ พืชผักกิน พืชผักกินใบ และไม้ผล, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ดำเนินการบนพื้นที่ 5 ไร่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน 56% จุดเด่นของฟาร์มคือ สามารถดูแลและเปิดตลาดได้ ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการนำผลผลิตมาฝากขาย และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ดำเนินการบนพื้นที่ 21 ไร่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน 22% จุดเด่นของฟาร์มคือปลูกพืชผักหมุนเวียน แปรรูปน้ำสมุนไพร อ้อยคั้นน้ำ กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง และข้าวโพดหวานพร้อมทาน ทั้งนี้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน และพบปะชุดวิทยากรครูพาทำ รวมถึงสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง พร้อมทั้งให้กำลังใจรวมถึงแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด- 19 สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ในเร็ววัน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และต่อยอดไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชน ต่อไป

          จากนั้น พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ความคิดเห็น