วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ ร.151 พัน.3 และ ปชช.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสองข้างทาง" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน

 31 พ.ค. 2563 12:24 น.    เข้าชม 183

          เมื่อวันที 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็งใต้ ตำบลมะรือโบออก จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสองข้างทาง" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม ลดปริมาณขยะ ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพล และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจรไป-มา โดยมี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับ กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสองข้างทาง" ได้ทำการตัดหญ้า, เก็บขยะ, พร้อมทั้งทำการตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง ตั้งแต่บริเวณชุมชนหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึงวัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก จังหวัดนราธิวาส

ความคิดเห็น