วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

พสกนิกร จ.ยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 3 มิ.ย. 2563 15:07 น.    เข้าชม 171

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีรับอาราธนาศีลจากพระสงฆ์ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพระปัญญาราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และเจริญสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

          สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดยะลาได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ความคิดเห็น