วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 42 ร่วมลงแขกปักดำนา เพื่อสร้างความสามัคคี ในชุมชนท้องถิ่น

 8 มิ.ย. 2563 11:30 น.    เข้าชม 181

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4215 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ลงแขกปักดำนา ในแปลงข้าว บ้านมะรวด ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ในยุคโควิด - 19 ระบาด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุมชนท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก

          สำหรับการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านเกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ในชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีการลงแขกดำนา พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ถามไถ่ปัญหาสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งประชาชนรู้สึกดีใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

อะไรก็ได้ที่ทำแล้วประชาชนมีความสุขเราก็จะทำ

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองร้อยทหารพรานที่4215 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ความคิดเห็น