วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ และมอบถุงยังชีพ ให้กับ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคม

 15 มิ.ย. 2563 10:01 น.    เข้าชม 167

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 (กองร้อยทหารพรานที่ 4403) ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอกะพ้อ, ปลัดอำเภอกะพ้อ, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน, ผู้นำท้องที่, บัณฑิตอาสา เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้กับ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พร้อมกับเผยแพร่ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการป้องกัน และสามารถดูแลตนเองได้อย่างวิธี ทั้งนี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44

ความคิดเห็น