วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง

 8 ก.ค. 2563 12:40 น.    เข้าชม 205

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง ณ จุดเฝ้าระวังเหตุ อำเภอเมือง โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เนื่องจากมีความผูกพันธ์เมื่อครั้งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 และสานต่อก่อตั้งโครงการ วิทยุเครื่องแดง จังหวัดระนอง ขึ้นนั่นเอง

          โดยรูปแบบงานของสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุวิทยุเครื่องแดงจังหวัดระนอง คือ การเฝ้าระวังเหตุและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะตาสับปะรด ปลูกจิตสำนึกมีจิตอาสาช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึงทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

          โครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุโดยใช้วิทยุเครื่องแดง เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเรียกว่า "ตาสับปะรด" ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2552 ต่อมาได้มีการเตรียมการประชุมอาเซียนขึ้นที่ จังหวัดภูเก็ต อดีตท่านแม่ทัพภาคที่ 4 พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร ได้สั่งการให้ พันเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ในขณะนั้น จัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้น จนประสบผลสำเร็จได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชา พันเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการจึงได้นำมาจัดตั้งโครงการขึ้นที่ จังหวัดระนอง เพื่ออำนวยการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนที่มีจิตอาสา กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ในการเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเตือนและเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป

ความคิดเห็น