วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 47 เดินเท้าเข้าชุมชน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้หวัด

 8 ก.ค. 2563 15:22 น.    เข้าชม 160

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน รวมทั้งได้ชี้แจงข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งมาตรการ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรค COVID-19 ไม่ให้แพร่กระจาย ให้เข้าทุกชุมชน พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานทหารเข้าช่วยเหลือ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ความคิดเห็น