วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เกศาสานใจต้านภัยโควิด ปันความสุข สร้างรอยยิ้ม

 8 ก.ค. 2563 15:29 น.    เข้าชม 401

          กองร้อยทหารพรานที่ 4201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

          ทั้งนี้ หน่วยยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้แก่นักเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 แนะนำการล้างมือ โดยนักเรียนจะได้รับความรู้และความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นการแบ่งปันความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชุมชนและท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ความคิดเห็น