วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

เทศบาลนครยะลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจแก่เยาวชนในพื้นที่

 16 ก.ย. 2563 16:28 น.    เข้าชม 113

          วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 2,300 คน โดยมี คณะสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลา เข้าร่วม

          ทั้งนี้เทศบาลนครยะลาร่วมกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามหลักการแนะแนวเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกการศึกษาให้เยาวชนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจในสาขาอาชีพของตนเอง ทำให้เยาวชนได้รู้จักโลกของงานอาชีพมากขึ้น สามารถตัดสินใจในศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านอาชีพที่เลือก เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ รวมไปถึงดารานักแสดง ผู้ประกาศข่าว มิสไทยแลนด์เวิลด์2019 ร่วมพูดคุยแนะแนวทางการนำไปสู่อาชีพต่างๆ แก่น้องๆเยาวชน

          สำหรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดีส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสาขาอาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเสริมให้เยาวชนประสบความสำเร็จทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น