วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ยะลา งดการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ม ประชาชนให้ความร่วมมือ ลงบันทึกหนังสือรับรองอนุญาตเดินทาง

 15 มิ.ย. 2564 17:55 น.    เข้าชม 69

          วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) (ล็อคดาวน์) วันแรก การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7กรกฎาคม 2564 บรรยากาศที่ด่านตรวจคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เส้นทางเข้าตัวเมืองยะลา รอยต่อระหว่างยะลา – ปัตตานี เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.จังหวัดยะลา อย่างเคร่งครัด มีการตรวจรถที่เดินทางทั้งขาเข้าตัวเมืองยะลา และรถที่เดินทางออกจากจังหวัดยะลาอย่างเข้มงวด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด โดยทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ ปลัดอำเภอเมืองยะลา ทหาร ตำรวจ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ ได้ใช้ดุลยพินิจ พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยง และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ตามแนวทางปฏิบัติมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดยะลาจัดแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ผู้ที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ได้แจ้งความประสงค์ต่อทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อขอลงบันทึกประวัติ ทำหนังสือรับรองอนุญาตให้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ยะลาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย สะสม 547 ราย เสียชีวิต 5 ราย ทาง ศบค.จังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งประกาศการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ งดทานอาหารในร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้าน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และงดละหมาดวันศุกร์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้าเคลียร์พื้นที่ และจำกัดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะเปิดการผ่อนปรนมาตรการ ตามความเหมาะสมต่อไป

การเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลา

สถานการณ์โควิดยะลา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น