วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 7 ยลชีวิตชาวเล เก๋ไก๋สไตล์บ้านละเวง

 14 พ.ย. 2566 15:47 น.    เข้าชม 28

มรดกไทยปลายด้ามขวาน ปี 2566

Now Playing 7/12
1

รายการ “มรดกไทยปลายด้ามขวาน” EP 1 ตอน วิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ

2

รายการ มรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 2 ตอน หัตถกรรมทรงคุณค่า ผ้าทอตากใบ

3

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 3 ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร

4

รายมรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 4 ตอน ฟาร์มพอเพียงเคียงคู่รอตันบาตู

5

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 5 โคกปาฆาบือซา นราธิวาส

6

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 6 พหุวัฒนธรรม นำความสุข

7

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 7 ยลชีวิตชาวเล เก๋ไก๋สไตล์บ้านละเวง

8

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 8 ฟาร์มต้นแบบเคียงคู่ชุมชน @บ้านป่าตาเขียว

9

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 9 สวนสวรรค์เพื่อปวงประชา @สวนแม่ สวนลูก พากย์ภาษาไทย

10

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 10 สัมผัสเสน่ห์ชุมชนบ้านทรายขาว พากย์ภาษาไทย

11

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 11 ยลตำนานวัดหน้าถ้ำ เคล้าวัฒนธรรมชุมชน พากย์ภาษาไทย

12

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 12 โรงไฟฟ้าจากพระอัจฉริยภาพพระราชา พากย์ภาษาไทย

ความคิดเห็น