วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ตอนที่ 145 เรียนให้รู้ ร้องให้เป็น แล้วไปเล่นลิเกฮูลูกัน

 13 ธ.ค. 2561 14:05 น.

ประชารัฐพัฒนาสันติสุข ปี 2561

Now Playing 145/145
1

ตอนที่ 1 ชุมชนไทยพุทธเข้มแข็งในสามจังหวัด

2

ตอนที่ 2 ชีวิตเริ่มใหม่ อาชีพใหม่ จากโครงการพาคนกลับบ้าน

3

ตอนที่ 3 คุ้มครอง ป้องกัน

4

ตอนที่ 4 หยุดปัญหา PASSPORT ติด POLICE LINE ได้ที่ ศอ.บต.

5

ตอนที่ 5 กองกำลังประจำถิ่น

6

ตอนที่ 6 ศุกร์เข้ามัสยิด เสาร์ อาทิตย์เข้าตาดีกา วันธรรมดาเข้าโรงเรียน

7

ตอนที่ 7 พัฒนาศักยภาพ กองพันหญิงเหล็ก

8

ตอนที่ 8 เรียนวิทย์ ภาษา ควบคู่ศาสนาในโรงเรียนปอเนาะ

9

ตอนที่ 9 กำแพงที่มั่นคง

10

ตอนที่ 10 ค่ายผู้นำ สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนประสบการณ์

11

ตอนที่ 11 ผกร. หน้าขาว

12

ตอนที่ 12 เสน่ห์ของสังคมพหุวัฒนธรรม เสียงสะท้อนจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา

13

ตอนที่ 13 กองร้อยข่าวทหารพราน

14

ตอนที่ 14 เรียนให้รู้ ดูให้เป็น กับศิลปะการ แทงหยวก

15

ตอนที่ 15 พัฒนาองค์ความรู้ให้รอบด้านกับการเยี่ยมชม TK PARK ทั้ง ๔ แห่ง

16

ตอนที่ 16 เขตเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

17

ตอนที่ 17 ทัวร์ไหว้พระ ๙ วัดปลายด้ามขวานแดนใต้

18

ตอนที่ 18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบอ่าวปัตตานี

19

ตอนที่ 19 โครงการ เกศาสานใจ

20

ตอนที่ 20 ซีรีย์ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ๗ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ ๔ บ้านคลองต่ำ

21

ตอนที่ 21 เจาะใจเยาวชนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากโครงการอาชีวะศึกษาประชารัฐ จังหวัดชายแดนใต้

22

ตอนที่ 22 กลุ่มสตรีสร้างสันติสุข

23

ตอนที่ 23 กว่าจะคว้าแชมป์ฮอกกี้

24

ตอนที่ 24 ศึกฟาดแข้งสันติสุขคัพ

25

ตอนที่ 25 เรียนรู้การจัดการร้านสหกรณ์ชุมชนทำดีมาร์ท

26

ตอนที่ 26 ชมและชิม ปลากือเลาห์ ปลาประจำจังหวัดยะลา

27

ตอนที่ 27 สนามบินเบตง เนรมิตฝันสู่วันที่เป็นจริง

28

ตอนที่ 28 ตามร้อย หมอเดินเท้า

29

ตอนที่ 29 เรียนรู้ จัดการระบบพืชเศรษฐกิจ

30

ตอนที่ 30 หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง

31

ตอนที่ 31 จับตาเมืองเศรษฐกิจด้วยกล้อง CCTV

32

ตอนที่ 32 คลี่คลายทุกข์ ความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล Keadilan Center

33

ตอนที่ 33 สังคมปฏิเสธความรุนแรง

34

ตอนที่ 34 ฟื้นคืนความไว้วางใจ

35

ตอนที่ 35 กฎหมายยุติธรรม ทางเลือก

36

ตอนที่ 36 YALA Bird City ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก

37

ตอนที่ 37 ภัยแทรกช้อนทางการศึกษา ปัญหาที่ต้องแก้ไข ๑

38

ตอนที่ 38 ภัยแทรกช้อนทางการศึกษา ปัญหาที่ต้องแก้ไข ๒

39

ตอนที่ 39 สถานีวิทยุทักษิณสำพันธ์จาก ONAIR สู่ ONLINE และ FACEBOOK LIVE

40

ตอนที่ 40 ราษฏรอาสารักษาเมือง อรม

41

ตอนที่ 41 ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิง

42

ตอนที่ 42 คนคิดบวก สู้ภัยยาเสพติด

43

ตอนที่ 43 ตำบลเกาะสะบ้าเมืองคนเข้ม ใจเต็มร้อย

44

ตอนที่ 44 ไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมสร้างความปลอดภัย

45

ตอนที่ 45 ต้นกล้าวัยใส ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดยาแมะ บ้านลือมุ จ ยะลา

46

ตอนที่ 46 ลดเหตุแห่งความสูญเสียด้วย ถังแก๊สคอมโพสิตพลัส

47

ตอนที่ 47 พลังคลื่นลูกใหม่ เล่าเรื่องชายแดนใต้

48

ตอนที่ 48 ฉก สันติสุข กับภารกิจสร้างสันติสุขที่รอคอย

49

ตอนที่ 49 ยุวเกษตรน้อย ผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง

50

ตอนที่ 50 ตึกรอบรอบบ้าน

51

ตอนที่ 51 ความสง่างามข้ามกาลเวลา มัสยิดวาดีอัลฮุสเซ็น ๓๐๐ ปี

52

ตอนที่ 52 ทหารทรหด

53

ตอนที่ 53 ปรัชญา กลุ่มทายาทเกษตร มือจับเสียม ไม่จับปืน

54

ตอนที่ 54 รุกฆาต

55

ตอนที่ 55 พลังเด็กรุ่นใหม่ ใจรักสันติ

56

ตอนที่ 56 เพื่อประชาชน การตั้งฐานลอย

57

ตอนที่ 57 ลดช่องว่าง สร้างความสัมพันธ์ ด้วยรูปวาดจากใจ

58

ตอนที่ 58 ไฟฟ้าเข้าถึง ส่องสว่างทุกพื้นที่

59

ตอนที่ 59 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พาน้องเยือนถิ่น แดนดินเมืองหลวง

60

ตอนที่ 60 บ้านประชารัฐร่วมใจกับชีวิตใหม่ที่พอเพียง

61

ตอนที่ 61 ชุมชนตักวาบ้านกาสัง ชุมชนสร้างตนเองด้วยความดี

62

ตอนที่ 62 ชีวิตสุขนิยม ที่บ้านยุโปรวมพลังใจสร้างความสุข

63

ตอนที่ 63 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ตอนเข้าเสาธง ๕ นาที ตกบ่ายชวนปลูกผัก สอนเลี้ยงปลา

64

ตอนที่ 64 ลมหายใจเดียวกัน ณ หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมวัดประชุมชลธารา

65

ตอนที่ 65 ภาษาถิ่นเจ๊ะเห ภาษานี้มีเสน่ห์

66

ตอนที่ 66 มโนราห์ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีชีวิต

67

ตอนที่ 67 ฝันที่เป็นจริง...ว่าที่นักกีฬาทีมชาติ

68

ตอนที่ 68 ชีวิตที่ภาคภูมิใจ ของคุณยูโซ๊ะ

69

ตอนที่ 69 ทองม้วนป้าอำพร ดังไกลถึงต่างแดน (1)

70

ตอนที่ 69 ทองม้วนป้าอำพร ดังไกลถึงต่างแดน (2)

71

ตอนที่ 70 โครงการนักข่าวเยาวชน ปั้น สื่อมวลชนน้ำดี สู่สังคม

72

ตอนที่ 71 ต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ ณ ฟาร์มตัวอย่าง

73

ตอนที่ 72 วิถี ที่สร้างสุข2

74

ตอนที่ 73 หน่วยสันติสุขสามสหาย

75

ตอนที่ 74 ครูช่วยสอน สานสัมพันธ์ความรู้คู่สันติสุข

76

ตอนที่ 75 กิจกรรมปฐมนิเทศน์ข้าราชการและพนักงานใน ๓ จชต

77

ตอนที่ 76 สู่เป้าหมายที่พัฒนา

78

ตอนที่ 77 เยี่ยมบ้านคนใจดี ที่บ้านปิยา

79

ตอนที่ 78 ความสำเร็จร่วมจากทุกภาคส่วน

80

ตอนที่ 79 โครงการฝึกทบทวนกำลังภาคประชาชนประจำปี

81

ตอนที่ 80 มั่นคงที่ชายแดน

82

ตอนที่ 82 สร้างความมั่นคง

83

ตอนที่ 83 ยึดมั่นปฏิบัติ ๑๐ บัญญัติ และ ๙ ข้อห้าม

84

ตอนที่ 84 ประชารัฐ ญาลันนันบารู

85

ตอนที่ 85 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิดร่วมทำ

86

ตอนที่ 86 เครือข่าววิทยุแดง

87

ตอนที่ 87 เสริมความเข้มแข็ง

88

ตอนที่ 88 ภัยแทรกซ้อน

89

ตอนที่ 89 ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ

90

ตอนที่ 90 เช็คอิน @ เมืองนรา

91

ตอนที่ 91 รอบรั้วบ้านเรา

92

ตอนที่ 92 เช็คอิน @ สงขลา

93

ตอนที่ 93 พหุวัฒนธรรมบ้านเจ๊ะเห

94

ตอนที่ 94 รัฐ ราษฏร์ พัฒนา

95

ตอนที่ 95 เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

96

ตอนที่ 96 ท่องเมืองใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

97

ตอนที่ 97 สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

98

ตอนที่ 98 หมู่บ้านปลอดภัย ชรบ

99

ตอนที่ 99 ร่วมสร้างพลังที่เข้มแข็ง

100

ตอนที่ 100 โครงการพาคนกลับบ้าน

101

ตอนที่ 101 รักษาความปลอดภัยในเขตเมือง

102

ตอนที่ 102 กว่าจะมาเป็น อส

103

ตอนที่ 103 เชื่อมั่น มั่นใจ

104

ตอนที่ 104 สังคมพหุวัฒนธรรม

105

ตอนที่ 105 ร่วมสร้างสันติสุข

106

ตอนที่ 106 ผู้นำสี่เสาหลักพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

107

ตอนที่ 107 สัมพันธ์กลมเกลียว

108

ตอนที่ 108 เช็คอิน @ ยะลา

109

ตอนที่ 109 โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

110

ตอนที่ 110 บทบาทและหน้าที่ของทีม ONLINE ของ ศอ บต

111

ตอนที่ 111 เท่าเทียม

112

ตอนที่ 112 ครูของหนูคือครูหมวกแดง

113

ตอนที่ 113 ปฏิบัติการคลายทุกข์ฉุกเฉิน

114

ตอนที่ 114 สงขลาประตูสู่การค้าชายแดนใต้

115

ตอนที่ 115 หน้าที่และความสำคัญของสภาซูรอ ผู้นำสี่เสาหลัก

116

ตอนที่ 116 เรียนรู้การจัดการที่มีประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนที่สมดุล

117

ตอนที่ 117 ฝึกทบทวน อส ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเมือง

118

ตอนที่ 118 เข้าใจ เข้มแข็ง มีส่วนร่วม

119

ตอนที่ 119 ยุทธศาสตร์คนดี

120

ตอนที่ 120 ซีรีย์ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ๗ หมู่บ้านที่ ๖

121

ตอนที่ 121 การจัดการวางแผน การใช้เงินของผู้ที่ได้รับการเยียวยา

122

ตอนที่ 122 ปลอดภัยและปกติสุข ชีวิตใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ตอนที่ ๓

123

ตอนที่ 123 เยียวยาไกล่เกลี่ยจากผู้หญิงถึงผู้หญิง

124

ตอนที่ 124 แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

125

ตอนที่ 125 ขวัญกำลังใจชาวไทยปลายด้ามขวาน

126

ตอนที่ 126 วันแห่งน้ำตา มอบสิทธิ์คนไทยถิ่นใต้

127

ตอนที่ 127 ประกวดการขับทำนองอนาชิด

128

ตอนที่ 128 กิจกรรมภาคประชาสังคมร่วมใจสร้างสันติสุข

129

ตอนที่ 129 สะพานเชื่อมความไว้ใจ

130

ตอนที่ 130 ค่ายเยาวชนคนทำสื่อ

131

ตอนที่ 131 พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต โครงการอำเภอประชารัฐ

132

ตอนที่ 132 ก้าวพัฒนา

133

ตอนที่ 133 พัฒนาสู่เป้าหมาย

134

ตอนที่ 134 อร่อยขนมหายากเมืองใต้

135

ตอนที่ 135 เพจนี้น่ากดไลค์ เพจสื่อสารออนไลน์เชิงบวกชายแดนใต้

136

ตอนที่ 136 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ปลายด้ามขวาน

137

ตอนที่ 137สามเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

138

ตอนที่ 138 ชุมชนเข้มแข็ง ชุดคุ้มครองตำบล ชคต

139

ตอนที่ 139 ไม่เผลอ ไม่แผ่ว ไม่พลาด

140

ตอนที่ 140 เช็คอิน @ ปัตตานี

141

ตอนที่ 141 ปัตตานี เมืองเศรษฐกิจ

142

ตอนที่ 142 กว่าจะมาเป็น โครงการพาคนกลับบ้าน

143

ตอนที่ 143 ชุมชนร่วมใจ สร้างสื่อน้ำดีเพื่อท้องถิ่น

144

ตอนที่ 144 นราธิวาส เมืองเศรษฐกิจที่ชายแดนใต้

145

ตอนที่ 145 เรียนให้รู้ ร้องให้เป็น แล้วไปเล่นลิเกฮูลูกัน

ความคิดเห็น