วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

30 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ อาคารรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มมวลชนหลักๆที่สำคัญเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้คือ กลุ่มญาลันนันบารู , กลุ่มสตรี, กลุ่มบัณฑิตอาสา, กลุ่มสภาสันติสุขตำบลฯ, กลุ่มลูกจ้าง 4,500, กลุ่มผู้นำศาสนา/ดาอี, กลุ่มโฆษกชาวบ้าน, ...

..อ่านต่อ
30 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลาจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Melayu Day @yala ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู และร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยมีนายนิมะ กาจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, Mr.Muhammad Ridzuan Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา, Mr.Samsu Rizal กงสุลฝ่ายข่าวสาร สังคม และวัฒนธรรม...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 พันเอกด็อกเตอร์ ขจรศักดิ์ ไทยประยูร หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี​ ในฐานะหัวหน้ากรรมการประเมินผลการปรับลดพื้นที่ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อเก็บข้อมูลพิจารณาปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยในเวลา 09.15 น. ได้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ณ ห...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.40 น. ที่ อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มมวลชนหลักๆที่สำคัญเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มญาลันนันบารู, กลุ่มสตรี ตำบลจวบ, กลุ่มบัณฑิตอาสา, กลุ่มเสื้อเขียวฯ, กลุ่มเสริมสร้างสัน...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          (วันที่ 29 ม.ค. 63) จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กองทัพบก มอบหมายให้โรงพยาบาลทหารทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมดูแลประชาชน เน้นการให้ความรู้ คำแนะนำกับประชาชน ล่าสุด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลตรี นายแพทย์ เกษม ภิญโญชนม์ แพทย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ได้จัดตั้ง “ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ รพ.ค่ายวชิราวุธ ” ประกอบด้วย ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน, พยาบ...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          เมื่อ 28 ม.ค.63 เวลา 1400 น. ที่ แหล่งสมาคมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเข้าพบปะกลุ่มผู้นำศาสนา (กลุ่มดาอี) จำนวน 68 คน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ทั้ง 6 หน่วย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้      &nbs...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก อนุพงษ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ตามโครงการ รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏยะลา ในการนำทุนปรัชญาความมั่นคง ประกอบด้วยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์เป็นแนวทางในการดำเนินกา...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.45 น. ที่ ศาลาทรงงาน ตามพระราชเสาวณีย์ บ้านไอร์บาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ประจำปี 2563 (กองร้อย อรบ.จะแนะ) โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 120 คน ซึ่งได้กรุณามอบแนวทางการฝึกและเน้นย้ำการปฏิบัติต่างๆ...

..อ่านต่อ
26 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 26​ มกราคม​ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)​ อามีดุดดีน บ้านปายอกะลูแว หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​กรม​ทหารพราน​ที่​ 22 พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 2212 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากวิทยากรญาลันนันบารู กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความรู้ และคว...

..อ่านต่อ
หน้า 36 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ