วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

บทความ

25 มิ.ย. 2562

      “เมืองงาม สามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศลํ้า ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานี สันติสุขแดนใต้” คือ คำขวัญจังหวัดปัตตานีที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และ ความสวยงามของวัฒนธรรมทั้งอาหาร ภาษา ผู้คน กิจกรรม และ สถานที่ต่างๆ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ และ ทรัพยากรนำมาจากการเป็นดินแดนริมทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีผู้คนจากต่างถิ่นหลายชาติหลายภาษาทั้งชาวตะวันตก และ ชาวตะวันออก เข้ามาทำการค้าขาย ตั้งถิ่นฐาน ก่อเกิดการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอาหารจากพืชพรรณธัญญ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ วิถีปฏิบัติที่อยู่บนหลักให้ทุกคนพึ่งพาตัวเอง พอกิน พอใช้ และ พอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังหลักความพอประมาณให้กับเด็กๆ ย่อมทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง และ ไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวตนของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังเช่นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน กับ โรงเรียนในการจัดการความรู้นอกห้องเรียน       ที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำก...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      “ต่างศาสนาเป็นเพื่อนกันได้ไหม?” คือ ชื่อคลิปวีดีโอความยาว 7 นาที ที่ได้รับการเผยแพร่ในช่องวีดีโอยูทูปช่องหนึ่ง พร้อมแฮชแท็ก #ไม่ต้องแชร์ก็ได้แต่ขอให้ดูก่อนได้ไหม #แตกต่างแต่ไม่แตกแยก เนื้อหาของวีดีโอเป็นการสัมภาษณ์คนในละแวกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนักศึกษา คนทำงาน พ่อค้าแม่ขายในมหาวิทยาลัย ด้วยคำถามที่ว่า “คิดเห็นอย่างไรกับเพื่อนต่างศาสนา?” “คบเพื่อต่างศาสนาได้หรือเปล่า”       ทุกคนที่ได้รับการสัมภาษ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา กีฬาวิ่งมาราธอนได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับนิยมอย่างมากในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดวิ่งมาราธอนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คาดเม็ดเงินสะพัดเฉียด 5 พันล้านบาท เมื่อดูสถิติตัวเลขนักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากร และ สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในปี 2560 มีจำนวนกว่า 15 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอยู่ 12 ล้านคน และ หากเปรียบเทียบจากปี 2545 ปีแรกๆ ที่มีการ รณรงค์ให้มีการวิ่งออกกำลังกายซึ่งพบว่ามีนักวิ่งประมาณ 5.8 ล้านคน จึงเป็นสิ่งท...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      เรื่องเล่าทุกประเภททำงานกับคนได้ และ ภาพยนตร์ คือ สื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกชนชั้น และ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ทำให้คนมีอำนาจสามารถที่จะเล่าเรื่องของตนเองได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย โดยการใช้หนังเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อย่างปลอดภัย เพราะหนังเป็นสิ่งบรรจบระหว่างประสบการณ์ และ จินตนาการ ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยตรง (Fact) ยุคสมัยปัจจุบัน คือยุคสมัยที่แวดล้อมไปด้วยเครื่องมือสื่อสาร หมดยุคสมัยของผู้ชำนาญการ ใครๆ ก็เข้าถึงก...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ทุกที่ย่อมมีดิน และ ดินเป็นธาตุสำคัญที่ยังประโยชน์แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นที่มาของอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ตลอดไปจนถึงงานศิลปะ แต่ดั้งเดิมในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเพียงงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นหม้อน้ำ กระถาง กระเบื้องดินเผา โรงงานเซรามิกเบญจเมธา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงเป็นเจ้าแรกที่ผลิตงานปั้นดินในลักษณะงานฝีมือ โดยใช้วัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน    ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตำบลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ น้ำตก ภูเขา และ สายน้ำ มีการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันทั้งจากภาครัฐ และ ชุมชน ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยวของตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จากกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง ตรังกานู ยะโฮร์ มะละกา ฯลฯ ที่เลือกมาเที่ยวประเทศไทยด้วยระยะทางที่ไม่ไกล และ ตั...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      “กาเยาะ” เป็นภาษามลายูถิ่นที่ใช้กันในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภูมิภาคคาบสมุทรมลายู ใช้เรียก “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับคนในท้องที่เป็นอย่างมาก และ มักจะอยู่ในวาระพิเศษ เช่น การแห่ช้างในงานแต่งงาน หรือ วันเข้าสุหนัต ในอดีตช้างเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่ ราชา หรือ รายา เจ้าผู้ปกครองหัวเมืองชายแดนใต้ ต้องมีช้างไว้ใช้ทั้งเป็นพาหนะ และ ยามทำศึกสงคราม แต่ปัจจุบันจำนวนช้างในพื้นที่สามจังหวัดมีจำนวนลดลงสืบเนื่องจากหลายปัจจัย ทุกวันนี...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

      Tlejourn : ทะเลจร รองเท้าที่เกิดใหม่จากรองเท้าขยะที่ถูกทิ้งล่องลอยในท้องทะเล เกิดขึ้นจากไอเดียความคิดของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยียาง และโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งต้องการลดปัญหาขยะที่มีอยู่ตามชายหาด และ นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยการนำขยะที่คัดแยกได้จากขยะชายหาดมาทำเป็นรองเท้าแตะหลากหลายแบบให้เลือก       3 ปี ผ่านไปนับจากวันที่ได้ริเริ่มโครงการ ปัจจุบันรองเท้าแตะทะเลจร ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเ...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 2562

      ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคนในชุมชนได้รังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อย่าง ตลาดน้ำยะกัง สืบสานขนมโบราณ ๑๐๐ ปี ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาสไปแล้ว ชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 4 กม. เท่านั้น เล่ากันว่า เดิมเคยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ มีพ่อค้าแม่ขายจากหลากหลายพื้นที่แวะเวียนกันมาทำมาค้าขายที่ท่าเรือแห่งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านยะกังมีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจมาแต่อดีต และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็สะท้อนอยู่ในสถาปัตยกรรมของ...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 9 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 88 รายการ