วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์

30 ธ.ค. 2564

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4604 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 406 ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ มอบไม้เท้าช่วยเดินแบบสี่ขาให้กับ นายดอเลาะ วานิ ประชาชนผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 7 บ้านสโลว์ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สร้างความสัม...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 2564

          เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณด่านตรวจตันหยงมัส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ปิยภัทร ทองพันเลิศกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอระแงะ, ส่วนราชการ , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 อำเภอระแงะ จังหวัดนร...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 2564

          วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กองร้อยทหารพรานที่ 4203 ให้การสนับสนุนรถ รับ – ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากศูนย์พักคอยประจำตำบล (CI) และประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) เพื่อเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ประกอบด้วย ตำบลหนองแรต 4 ราย, ตำบลสาบัน 1 ราย, ตำบลมะนังยง 1 ราย, ตำบลบาโลย 5 ราย, ...

..อ่านต่อ
27 ธ.ค. 2564

          วันที่ (26 ธันวาคม 2564) ที่พักสงฆ์เมืองยอน หมู่ที่ 2 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4211, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4211 ร่วมกับ พันตำรวจเอก สืบสกุล มณีนวล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, มวลชนญาลันนันบารู, กลุ่มเสื้อเขียว และพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ...

..อ่านต่อ
27 ธ.ค. 2564

          วันที่ (25 ธ.ค.64) เวลา 13.00 น. ที่ พื้นที่ปฏิบัติการ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกตามแผนยุทธการ “พิทักษ์ยะหา กาบัง และกรงปินัง 4704 ห้วงที่ 4” ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการคว...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2564

          วันนี้​เวลา​ 09.30 (22 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จำนวน 700 ชุด​มอบแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และด้วยความตั้...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2564

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่กองพันทหารสื่อสารที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองพันทหารสื่อสารที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป และรับชมการจัดแสดงสาธิต ...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2564

          พันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก, กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3, ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ, ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเข้าช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2564

          พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย           ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทห...

..อ่านต่อ
20 ธ.ค. 2564

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. กองร้อยทหารราบที่ 2521 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองระนอง เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามเเหล่งข่าวที่ได้รับเเจ้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ตรวจพบชาวเมียนมาพักอยู่รวมกันในบริเวณดังกล่าวจำนวน 34 คน แยกเป็น ชาย 31 คน หญิง 3 คน โดยทั้ง 34 คน ไม่มีหนังสือเดินทาง และ Passport เข้าประเทศไ...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 112 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,111 รายการ