วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์

1 ส.ค. 2565

          ขณะที่บรรยากาศของชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นห้องไว้ลงนามในสมุดเยี่ยม เต็มไปด้วยคณะต่างๆที่ยังคงมาให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บาดเจ็บอีก 4 รายอย่างอบอุ่นต่อเนื่อง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
1 ส.ค. 2565

          วันนี้ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันโท เฉลิมพล ปาปะโข ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมเคารพธงชาติพบปะและส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์กีฬาจากชมรมสานฝันปันสุข โดยบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และชมรมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกด้วยความถูกต้อง เพื่อมอ...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 2565

          พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร สมช. ได้เข้าพบปะหารือข้อราชการกับ Datuk Haji Rodzi bin Md Saad เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้ ๑) การกระชับและส่งเสริมความร่วมมือสำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่า...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2565

          วันนี้ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) , Mr. El Habib Bourane ผู้อำนวยการกองชุมชนและชนกลุ่มน้อยของมุสลิม , Ms. Ibrahim Patou เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองระดับชำนาญการ ตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เดินทางเยือนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาจากนานาชาติ ที่เดินทางมาศึกษาในจังหวัดชายแดนภา...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2565

          วันนี้ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก ร่วมกับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการ ปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 37, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 28, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 และส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียว...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2565

          ที่ โรงเรียนบ้านป่าหวัง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 นำยาเวชภัณฑ์ น้ำยาหมักเหา เข้าให้บริการหมักผมกำจัดเหาให้กับนักเรียนหญิงที่มีปัญหาเรื่องเหาบนศีรษะ ตามโครงการ “เกศา…สานรักสานสัมพันธ์” พร้อมให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนชาย ซึ่งมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้น ป.6 เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง เพราะความผูกพันธ์นั้นต...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 2565

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานที่ตั้งของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา 13 (กรงปินัง) ที่ใหม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พั...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 2565

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องน้ำพราว โรงแรงซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ...

..อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2565

          กำหนดเส้นทางเดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจังหวัดยะลา สู่จังหวัดสงขลา โดยระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 แวะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ฐานปฏิบัติการต่างๆ มอบของอุปโภค บริโภค ที่เป็นประโยชน์ในการรองรับภารกิจแก่กำลังเจ้าหน้าที่           ซึ่งการเยี่ยมให้กำลังใจของแม่ทัพภาคที่ 4 นั้น ไม่มีการแจ้งกล่าวล่วงหน้า ไม่มีแผนก...

..อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2565

          วันนี้ (12 มิถุนายน 2565) พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภเมือง จังหวัดยะลา ตามโครงการ “ห่วง...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 112 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,111 รายการ