วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

17 ม.ค. 2564

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ จิตอาสาญาลันนันบารู อำเภอกรงปินัง ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม (ระดับตำบล) ขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนเพื่อให้ประ...

..อ่านต่อ
16 ม.ค. 2564

          วันนี้ 16 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี           โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐม...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2564

          ณ โรงเรียนบ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนกล้าแสดงออก และสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวั...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2564

          วันที่ (13 มกราคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปะนาระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะครูและนักเรียน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื้อไ...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2564

          เมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 18:00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 เดินทางลงพื้นที่ด่านเกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ในการตรวจคัดกรองโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ กับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตทา...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 2564

          วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุขตำบลบาราเฮาะ ในการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 2564

          วันนี้ (13 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับ นายมูฮัมมัด หะยีเต๊ะ บาบอโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี ตลอดจนคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เพื่อพูดคุยเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดช...

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2564

          วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ปัตตานีและนราธิวาส โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตามไปยังบ้านคุระ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และสวนสิรินธรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ติดตามรายงานสถานการณ์อุทกภัย...

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2564

          วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 11.00 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตรวจเยี่ยม และรับฟังแผนปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 2531 โดยเน้นย้ำในการปฏิบัติภารกิจและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 2531 ในพื้นที่ บ้านโคกม้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะน...

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2564

          วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่เด็กและเยาวชน พร้อมพบปะ พูดคุยให้กำลังใจการทำงาน แก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ, นายมูฮำหมัดซูวรี สาแล รักษาราชการผู้รับใ...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 65 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 647 รายการ