วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

20 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ เรือกอและบ้านทอน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก มนัส หงษ์ดำเนิน หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เป็นตัวแทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมมหัศจรรย์ลานอ่านสร้างสุขบ้านทอน โดยมี นางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน       &...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารท่าอากาศยานนราธิวาส บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ - มุสลิม” โดยนำผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา พี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 60 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมภาคตะวันตกในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2563 เพ...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          วันนี้ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ณ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนได้วางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้งานของสภานักเรียนมีความสอ...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          วันนี้ (17 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมานคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมแถลงรักษาความปลอดภัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พระยานราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการมณฑ...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          วันนี้ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ซัมปลีมอ โฮมสเตย์ หมู่ที่2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ญาลันนันบารู ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดค่าย "เยาวชนญาลันนันบารู" เพื่อให้เยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการเป็นแกนนำสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้เยาวชนใน...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ในชื่องาน “Yala city of Happiness” โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ทหาร,เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม ตลอดและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะ...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมโครงการ “ทำบุญปี ชวด สวดมนต์ ไหว้พระ ” ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ บ้านร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 70 คน ร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมปลูกฝังการเรียนรู้หล...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมด้วย พันเอกทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, พันเอกสุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา,พันเอกอัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอกนพพร สิงห์ศักดา เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยม...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สำรวจความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ คุณยายนธี ขุนจง ซึ่งเป็นคนชราในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามสั่งการและนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ จึงมีการดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติมบ้านให้กับ คุณยายนธี ขุนจง ตามสั่งการ...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือน จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนิเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการทหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชีย ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในอดีต และการนำไปสู่แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน           การเดินทางเยือนอาเจะห์ ในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหาร โดยมีคณะที่ร่วมการเดินทางครั้งนี...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 13 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 127 รายการ